Garantie

  • White Soxs garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
  • Alle artikelen die door White Soxs worden verkocht, zijn van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Indien door de afnemer gebreken bij normaal gebruik opmerkt, dient dit direct te worden gemeld bij White Soxs. In overleg zal er worden gezocht naar een passende oplossing.
  • De factuur/pakbon is het bewijs van aankoop en daarmee ook het garantiebewijs. Zonder (een kopie van) het garantiebewijs kunnen eventuele gebreken aan bestelde artikelen niet worden verholpen.
  • Normale slijtage van producten valt niet onder de garantie.
  • Deze garantie geldt niet indien:
  • De afnemer jegens White Soxs in gebreke is;
  • De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van White Soxs en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.